16 Comments

 1. 阿古
  十一月 19, 2018 @ 10:48 上午

  上帝的教會
  聖徒好有愛心呀!
  睇返佢地參加過嘅活動,
  依個世界真係好少人會咁樣做啦,
  依家個個都忙住自己生活。
  好多謝妳地嘅愛與幫助,
  希望香港多d像妳地教會嘅人。
  加油!

  Reply

 2. 星星知我心
  四月 7, 2018 @ 11:51 下午

  獻血的家人們像天使一樣美麗動人!

  Reply

 3. 安安
  三月 12, 2018 @ 8:13 下午

  上帝的教會有愛心,有真理,是唯一的真理教會!

  Reply

 4. :)
  一月 26, 2018 @ 12:35 下午

  感谢天上父亲母亲, 我们有能够分享拥有上帝宝血的新约真理,同时也可以和大家做志愿服务参加捐血活动。 真期待下一个捐血活动 :)

  Reply

 5. Ngan
  九月 26, 2017 @ 12:43 下午

  感謝父親母親,上帝的教會是世界上最好的教會!!

  Reply

 6. We
  九月 20, 2017 @ 9:18 上午

  很感動,有這麼好的教會。希望常常有這樣的好活動。

  Reply

 7. 樂樂小乖
  七月 10, 2017 @ 6:13 下午

  上帝的教會實踐上帝的愛,溫暖人心,感動世界。
  希望更多的人看到上帝的榮耀,回到上帝的懷抱得到祝福和救援!

  Reply

 8. 約定
  七月 9, 2017 @ 11:53 下午

  香港有好些團體都辦捐血活動,但教會這個捐血活動有更深的意義,就是紀念了父親上帝把自己的生命也分給我們的愛。能夠得到遵守逾越節的機會,成為擁有上帝的兒女,當然也應努力實踐愛人如己的這個吩咐的。
  每次想起聖經裡記錄上帝的犧牲,我們很難完全明白當中的愛,如何去愛我們這些罪人… 我們沒有甚麼報答上帝,希望香港能有更多屬於上帝的教會的教堂,更多人去認識新約,一起遵守逾越節、相信安商洪上帝和母親上帝的救恩吧 !

  Reply

 9. 黑暗世界的明燈
  七月 3, 2017 @ 11:03 下午

  人自身都顧不了的冷漠的時代,能有擁有愛心又有真理的教會,真是黑暗中的明燈啊!!遵守逾越節果然是聖經裡面的真理!!good!

  Reply

 10. Rainbow
  七月 3, 2017 @ 1:50 下午

  是第674次的捐血活動 ! 很難想像一個活動能夠達到這個數字的。怪不得獲得這教會獲得到英女王獎了。

  Reply

 11. Olivia
  七月 2, 2017 @ 9:19 上午

  血很重要,很少團體會很樂意捐血,你們的義工活動好有意義!

  Reply


 12. 六月 28, 2017 @ 8:14 下午

  透過你們積極的參與捐血活動,我感受到拯救生命的重要性。

  上帝為了拯救我們,被釘十字架亦豪不懼怕,甘心拯救了我們。

  上帝以犧牲設立的就是新約逾越節。

  讓我們也領悟上帝的犧牲,努力傳揚新約吧!???

  Reply

 13. 朝花夕搭
  六月 28, 2017 @ 1:24 下午

  很感謝上帝這樣創造了我們,透過逾越節使我們認識基督的犧牲之愛,也讓我們成為天國的家族,彼此相愛和愛別人。希望得到血液輸送的人都能獲得健康,並應當要感謝上帝。更希望所有人都感謝賜給我們寶貴的逾越節的父親上帝和母親上帝。

  Reply

 14. WW
  六月 27, 2017 @ 1:52 下午

  感謝上帝,能夠不斷通過義工活動來榮耀上帝,希望能幫助更多有需要的人^^

  Reply

 15. yanyan
  六月 26, 2017 @ 7:34 下午

  上帝的教會經常舉辦捐血活動!真是令人感動♡♡

  Reply

 16. 斤斤
  六月 26, 2017 @ 7:33 下午

  上帝的教會經常舉辦捐血活動!真是令人感動♡♡

  Reply

Leave a Reply